මෙරටින් හමුවූ මුල්ම කොරෝනා රෝගියා සුවය ලබා පිටව යයි

මෙරටින් හමුවූ මුල්ම කොරෝනා රෝගියා වූ සංචාරක මග පෙන්වන්නා රෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වීමෙන් පසු අයි.ඩී.එච් උණ රෝහලෙන් පිටත්ව ගිය බව වාර්තා වේ .

ඉතාලියේ සිට පැමිණි සංචාරක කණ්ඩායමක මග පෙන්වන්නා ලෙස ක්‍රියා කළ ජේ.රණසිංහ නැමැති මොහු මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි .වෛද්‍යවරු ඔහු කොරෝනා රෝගයෙන් සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ බවට දුන් සහතිකයෙන් පසුව ඔහු පිටත්ව ගිය අතර ඔහුගේ පවුලේ උදවිය තව දුරටත් ප්‍රතිකාර සහ නිරෝධායන කටයුතු වලට යොමු කර සිටී.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page