යහපාලන රජය ඉතිහාසයේ මුල් වරට වතුකර ජනතාවගේ දීපවාලි අත්තිකාරම තහනම් කරයි .

නුවරඑළිය මහනුවර මාතලේ බදුල්ල කෑගල්ල ඇතුළු ඇතුළු වතුකර ජනතාව වසන දිස්ත්‍රික්ක 8ක දස ලක්ෂ ගණනක් වන වතුකර දෙමළ ජනතාවගේ දීපවාලී උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීම රජය මුල්වරට තහනම් කළේය .

යහපාලන රජයේ රජයේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මෙයට වගකිවයුතු බව වූ වතුකර ජනතාව ප්‍රකාශ කරති .දස ලක්ෂයක පමණ ඡන්ද දායක ඡන්දදායක සංඛ්‍යාවක් වසන වසන වතුකරයේ බහුතර ජනතාව යහ පාලන රජය බලයට පත් කිරීමට පසුගිය මැතිවරණයේදී උපරිමයෙන් කැප වූහ. දිගම්බරම් මනෝ ගනේෂන් වැනි ඇමතිවරු ඔවුහු නියෝජනය කරති .

මෑත ඉතිහාසයේ කිසිදු රජයක් වතු කර දෙමළ ජනයාගේ දීපවාලී උත්සව අත්තිකාරම තහනම් කළේ නැත දීපවාලිය වෙනුවෙන් ණය පදනම මත ලබා දෙන රුපියල් 15,000 ක අත්තිකාරම මොවුන් විසින් හිතුමතේ අත්හිටුවීමෙන් වතුකර ජනතාවට.දීපවාලි උත්සවය සැමරීමට නොහැකි වී තිබේ.

රටේ සියලු දඅප රටේ සියලු දෙනාට සියලු සැප සම්පත් නොමිලේ ලබා යනවාය කියන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ද නියෝජනය කරන ආණ්ඩුව මෙලෙස වතුකර ජනතාවට කොකා පෙන්වද්දී දිගම්බරම් හා මනෝ ගනේෂන් ඇමතිවරු ආණ්ඩුව සැප සම්පත් භුක්ති විඳිමින් සිටිති.අද දීපවාලිය දිනයේ දිනයේ නුවරඑළිය ඇතුළු වතුකර දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව ඉතා දුකසේ දීපවාලි උත්සවය සැමරූ බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ .

Leave a reply: