යූ .එන්.පි යේ ප්‍රබල චරිත ගණනාවක් පොහොට්ටුවට

දැනට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර කිහිපයක් දරන ඇමැතිවරුන් ගණනාවක් පොහොට්ටුව සමග එක්වීමට කරන ලද සාකච්ඡා සාර්ථක වී ඇත. ඒ අනුව ලබන 25 වැනිදා පොහොට්ටුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය එළිදැක්වීමෙන් පසුව මෙම පිරිස එකම දිනක පොහොට්ටුවේ වේදිකාවට ගොඩවීමට නියමිතය.

මෙයින් එක් ඇමැතිවරයෙක් දකුණු පළාත නියෝජනය කරන  ප්‍රබල කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකි. තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු නියෝජනය කරන්නේ නැගෙනහිර පළාතයි. බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරන කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක්ද පොහොට්ටුවට එක්වීමට තීරණය කළ අය අතර වෙයි. මේ හැර සෙසු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනා නියෝජනය කරන්නේ බස්නාහිර, උතුරු මැද හා වයඹ පළාතයි. ඒ සියලු දෙනාට අමතරව විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාද පොහොට්ටුවට එක්වීමට තීන්දු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave a reply: