රජයේ උද්ඝෝෂණ ස්ථානය නීතිගත කිරීමට යයි

රජයට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ සහ විරෝධතා දක්වන්නන් වෙනුවෙන් එම කටයුතු පහසුවෙන් කර ගැනීම සඳහා උද්ඝෝෂණ ස්ථානයක් ජනාධිපති වරයාගේ උපදෙස් මත ස්ථාපිත කර ඇත.

කොළඹ ජනාධිපති කාර්යාලය ට ආසන්න හිස් භූමියක මෙම උද්ඝෝෂණය ස්ථානය ස්ථාපිත කළේ ය .රජයට එරෙහිව උද්ඝෝෂණය කරන්නන් විරෝධතා දක්වන්නන් වෙතොත් ඔවුන්ට එම ස්ථානයට පැමිණ තමන්ගේ උද්ඝෝෂණ කටයුතු කරගෙන යාමටත් ඒ ස්ථානයට ජනාධිපති කාර්යාලයේ සහ ආණ්ඩුවේ වෙනත් නිලධාරීන් කැඳවා මේ අයගේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කොට සමථයකට පත් කිරීමටත් ජනාධිපතිවරයා ගනු ලැබූ තීන්දුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ස්ථානය ආරම්භ කර තිබේ .එංගලන්තය චීනය සහ තවත් යුරෝපයේ රටවල් ගණනාවක මෙලෙස ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස රජයට විරෝධය දැක්වීම සඳහා උද්ඝෝෂණය වෙනුවෙන් වෙන් කළ ස්ථාන පිහිටාතිබේ.එම ක්‍රියා පිළිවෙත ආදර්ශයට ගනිමින් ජනාධිපතිවරයාද මෙරට උද්ඝෝෂණ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කළේය .

ඉදිරියේ දී මෙම උද්ඝෝෂණ ස්ථානය නීතිගත කොට රටේ ඕනෑම කෙනෙකුට රජයට එරෙහිව විරෝධතා දැක්වීමටත් උද්ඝෝෂණය කිරීමටත් එම ස්ථානය නොමිලේ පාවිච්චි කිරීමට රජය විසින් අවසර දෙනු ලැබේ. එහෙත් එම ස්ථානයෙන් බැහැරව මහා මාර්ග අවහිර වන ලෙස හෝ ජන ජීවිතයට හා සාමයට බාධාවක්වන ලෙස උද්ඝෝෂණය කිරීමට මින් ඉදිරියට ඉඩක් නොලැබෙනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි .ඉදිරි මහ මැතිවරණයෙන් පසුව මේ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගෙනවිත් ගෙනැවිත් උද්ඝෝෂණ ස්ථානය නීතිගත කිරීම සිදු වනු ඇතැයි රජයේ ඉහළ පෙළේ දේශපාලනඥයකු සඳහන් කළේය.

Leave a reply: