රජයේ සේවකයන් 1000 කට තීරුබදු රහිත වාහන

මේ වසරේ තීරුබදු සහන සහිත වාහන බලපත්‍ර දහසක් පමණ රජයේ සේවකයන් ට ලබා දීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.රජයේ සේවකයන් ට හිමිවන තීරුබදු සහනය රුපියල් ලක්ෂ 36 ක් පමණය.

රාජ්‍ය සේවයේ සුදුසුකම් ලත් සේවකයන් ට වසර අටකට වරක් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් හිමිවෙයි .ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවකයන් ට තීරුබදු සහන බලපත්‍රය හිමිවන්නේ වසර 12 කට පසුවය .

රජයේ සේවකයන් ට වාහන බලපත්‍ර හිමිවුවද ඒවාට වාහන මිල දී ගැනීම බරපතළ ප්‍රශ්නයක් වී ඇත්තේ මෙරටට වාහන ආනයනය තාවකාලිකව නතර කර ඇති නිසාය .වාහන සේල්වල තිබෙන වාහන වල මිල ගණන් අලෙවිකරුවන් විසින් කෘත්‍රිම ලෙස ඉහළ නංවා ඇතැයි ද චෝදනාවක් නැගෙයි.මේ හේතු මත තමන්ට ලැබෙන තීරුබදු සහන සහිත වාහන බලපත්‍රය රුපියල් ලක්ෂ 25 ත් 30 ත් අතර මිලකට අලෙවි කිරීමට ද ඇතැම් බලපත්‍ර ලාභීහු ක්‍රියා කරන බව දැනගන්නට තිබේ .

Leave a reply: