ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පක්ෂග්‍රාහී බව අල්ලස් දූෂණ කොමිසමෙන් ද තහවුරුවෙයි. ජනපතිට නඩු දමන්නට ගිය මංගලට සහ චම්පිකට ඇමරිකානු තානාපති ගෙන් හොඳ පිළිතුරක්.

රටෙන් හතරෙන් එකකට කොරෝනා ආධාර -අගමැති විස්තර කරයි

විපක්ෂයේ ඇතැමුන් රජය කොපමණ විවේචනය කළත් කොරෝනා රෝග මර්දනය සාර්ථක ලෙස සිදු කරන අතර රජයෙන් ආධාර අවශ්‍ය ජනතාවට විධිමත් ලෙස සහනාධාර ලබා දී ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය .ඊයේ පැවති සර්ව පාක්ෂික සමුළුවේදී ඒ ගැන දීර්ඝ ලෙස අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ ඒ ජන කොටස්වලට සහනාධාර පිරිනැමූ ආකාරය විස්තර කළේය .

1.වැඩිහිටි සහන දීමනාව ලබන 4.16764 කට මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

2.වැඩිහිටි දීමනාව අපේක්ෂා කරන 1.42345 දෙනාට මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

3.වයස අවුරුදු 100 ඉක්මවා ඇති 400 දෙනෙකුට මසකට රුපියල් 5000 ක දීමනාවක්

4.ළගදී වයස අවුරුදු 100 ඉක්මවූ ආධාර නොලබන 150 ක් පිරිසටද මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

5.ආබාධිත තැනැත්තන් 84171 කට මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

6.ආබාධිත ව ආධාර පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින 35229 දෙනෙකුට මසකට රුපියල් 5000ක දීමනාවක්

7.වකුගඩු රෝගීන් 25320 කට මසකට රුපියල් 5000ක දීමනාවක්

8.වකුගඩු රෝගයට ලබන දීමනා නොලබන 13850 කටද මසකට රුපියල් 5000ක දීමනාවක්

9.සමෘද්ධි ලාභින් 1798655 ඒ අයට සමෘද්ධි දීමනාව ට අමතරව රුපියල් 10000 ට පොලී රහිත ණය මුදලක්

10.කොරෝනා නිසා රැකියා අහිමි වූ 60339 දෙනාට මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

11.ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් ලබන 115675 කට ද මසකට රුපියල් 5000 දීමනාවක් ආදි වශයෙන් කොරෝනාවෙන් විපතට පත් පනස් තුන් ලක්ෂ හාර දහසකට මෙම සහන දීමනා ඉතා අසීරු තත්ත්වයක් මත වුවත් රජය දැනටමත් ලබා දෙන්නේයැයි අගමැතිවරයා කීය .

Leave a reply: