රවිට සහ සාගල ට එජාපයේ සම නියෝජ්‍ය නායක තනතුරු.

ජනාධිපතිවරණය පරාජය වීමෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර සකස්කර ඇති පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රවි කරුණානායකට සහ සාගල රත්නායකට පක්ෂයේ සම නියෝජ්‍ය නායක තනතුරු දෙකක් පිරිනැමීමට තීන්දු කර තිබේ.ඊට පෙර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දැනට දැනට ඔහු දරන නියෝජ්‍ය නායක පදවියෙන් ඉවත් කෙරෙනු ඇත.

පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් ගේ බලතල තවදුරටත් පුළුල් කෙරෙන අතර ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට ද උසස් පදවියක් පිරිනැමීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ සැලසුම් කර ඇත .

සජිත්ට අමතරව මංගල සමරවීර කබීර් හෂීම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇතුළු තවත් ජේෂ්ඨයන් පිරිසක් දැනට දරන තනතුරු ඔවුන්ට අහිමි කෙරෙනු ඇතැයි දැන ගන්නට තිබේ.

Leave a reply: