රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් කලකිරේ. ඇතැමුන් අමාත්‍යාංශ වලටත් යන්නේ නැතිලු .

ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ඇමැති වරුන්ට කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ විෂය කාර්යයන්ගෙන් කොටසක් පවරා දෙන ලෙස නියෝග කොට මාසයක් පමණ ගතවී ඇතත් තවමත් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් හතර දෙනෙකු හැර වෙනත් කිසිවකු රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට විෂය කාර්යයන් පවරා දී නැත .එලෙස විෂය කාර්යයන් පවරා දී ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාත් අමාත්‍යවරුන් වන චමල් රාජපක්ෂ ඩලස් අලහප්පෙරුම සහ මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරුන්ය.

කැබිනට් විෂයන් හතර පහඅයත් වන අනෙක් ඇමතිවරුන් තමන් සතු විෂයන් කිසිවක් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට පවරාදී නැත.ඉතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් වත්මන් රජය යටතේ රාජ්‍ය ඇමැති ධුරවලට පත් කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ඔවුන් එලෙස පත්කළේ කැබිනට් මණ්ඩලය පහළොවකට සීමා කිරීමේ අරමුණිනි .එහෙත් කැබිනට් විෂයන් ගොන්නම බදාගෙන සිටින ඇතැම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරුන් කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන්ට විෂය කාර්යයන් පවරා නොදී ඔවුන් පීඩාවට පත් කිරීම නිසා කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරු බරපතළ බරපතල ලෙස රජය ගැන කලකිරී යැයි නම් සඳහන් කිරීමට අකමැති වූ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරු අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් පැවසූහ .එයින් කිහිප දෙනෙකු අප සමඟ කියා සිටියේ තමන් දැන් සිය අමාත්‍යාංශය පැත්තේ වත් නොයන බවයි .

මේ ගැන ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙන්ම ජනාධිපති ලේකම්වරයා ද වාර ගණනාවක් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට සිහිකැඳවීම් කර ඇතත් ඔවුන් කිසිවකු ඒඋපදෙස් ගණන් ගෙන නැත.මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරු ස්ථාන ගණනාවකදී පෞද්ගලික මට්ටමින් සාකච්ඡා පවත්වමින් ස්වකීය කලකිරීම දැඩි ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ .

විෂයභාර අමාත්‍යවරුන් තමන්ට කැබිනට් තීරණය පරිදි තවදුරටත් විෂය කාර්යයන් පැවරීමෙන් වැලකී සිටින්නේ නම් කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධූරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වීම අස්වීම සුදුසු යැයි මෙම හමුවීම් වලදී කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් ගණනාවක් යෝජනා කර ඇත .ඉදිරි සතියේ දී මේ සම්බන්ධව තීරණයක් ගන්නා බවද කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය වරයෙක් අප වෙත ප්‍රකාශ කළේය .

Leave a reply: