රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයට නව මුහුණුවරක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ උපදෙස් පරිදි රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය අලුතින් නිර්මාණය කිරීම සදහා නව වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇත .දැනටමත් පොලීසිය හමුදාව සහ තවත් ආරක්ෂක සංවිධාන ගණනාවක් යටතේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා තොරතුරු එක් රැස් කිරීම සිදු කෙරේ .එහෙත් ඒ කිසිවක් ස්ථාපිත විධිමත් නීති පද්ධතියකින් හෝ අණ පනත් මගින් සහතික කර නැත .එම නිසා රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවන් වඩාත් විධිමත් කොට පවත්වා ගෙන යාම සදහා නව පනතක් යටතේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විධිමත් ඒකකයක් ලෙස සංවිධාන ජාලගත කිරීම සිදු කෙරේ .
එවිට රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය එක් කේන්ද්‍රගත මධ්‍යස්ථානය කින් මෙහෙයවන අතර රටේ සියලු බුද්ධි සේවා තොරතුරු එක් රැස් කිරීම ,විශ්ලේෂණය හා අදාළ වගකිවයුතු ආයතන වෙත බෙදා හැරීම එමගින් සිදු කෙරේ .කොටි ත්‍රස්තවාදී යුද්ධය හමාර වීමෙන් පසු මෙබඳු බුද්ධි කාර්‍යංශයක් ආරම්භ කිරීම ට වාර ගණනාවක් උත්සාහ කළ නමුත් එම උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය .පසු කාලයේ සිදු වූ පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වැනි ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට විධිමත් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවක අවශ්‍යතාවය මතු වී ඇති බැවින් ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇත .

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page