රාජිත, චම්පික, කිරිඇල්ල හා කබීර් ගැන පැමිණිලි ගලයි

පසුගිය එක්සත් ජාතික පෙරමුණ රජයේ අසීමිත ලෙස මුදල් හම්බ කිරීම සඳහා විවිධ දූෂණ හා වංචා ක්‍රියාවල යෙදුණු ක්‍රියාවල යෙදුණු යටකී ඇමැතිවරුන් සිව්දෙනා සම්බන්ධව මේ වන විට ජනාධිපති කාර්යාලයට පැමිණිලි දහසයක් පමණ ලැබී ඇතැයි වාර්තා වේ. ව්‍යාපාර සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දීමේදී ලබාදීමේ දී මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ පවා රුපියල් මිලියන 300 400 එක්රැස් කළ එක් ඇමතිවරයකු ගැන සාක්ෂි සහිතවම එක් පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇත. සෙසු පැමිණිලි ලැබී ඇත්තේ ටෙන්ඩර් වංචා දූෂණ ක්‍රියා සහ අපරාධමය වැරදි  කිහිපයක් සම්බන්ධවය.
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධව තවත් විශේෂ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇත. ඒ හැර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අමාත්‍ය ධූරය දැරූ නිවාස අමාත්‍යාංශයේ නීති විරෝධී  වැය කිරීම් රාශියක් ගැන ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
එජාප රජයේ ලේක්හවුසියේ  සභාපති ධුරය දැරූ ක්‍රිෂාන්ත කුරේ නමැත්තා සම්බන්ධයෙන් ද පැමිණිලි දෙකක් ලැබී ඇතැයි වාර්තා ගතය. ඉන් එක් පැමිණිල්ලක් ඔහු සභාපති ධූරය දැරූ හිල්ටන්  හෝටලයේ  මිලදී ගැනීම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙනි. අනෙක්  පැමිණිල්ල  ලේක්හවුසියේ මිලදී ගැනීම් කිහිපයක් සම්බන්ධවයි.

Leave a reply: