රුපියල් 2000ට ‘රැපිඩ් ඇන්ටිජන්’ පරීක්ෂණ

කොරෝනා රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සදහා වඩාත් ලාභදායි පරීක්ෂණ ක්‍රමය වන ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ (රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් )ක්‍රමය හඳුන්වාදීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විවාද කරමින් සිටියදී කොළඹ පුද්ගලික රෝහල් එම පරීක්ෂණය කිරීමට සූදානම් වෙයි .

වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය ලත් වහාම පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම සඳහා රෝහල් ගණනාවක් පරීක්ෂණ උපකරණ කට්ටලද පිටරටින් ආනයනය කර තිබේ .කලින් සිදු කළ P. C.R පරීක්ෂණයක් සඳහා රුපියල් 8000 ක් පමණ වැය විය.එහි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පැය 8 ත් 10 ත් අතර කාලයක් ගත විය.තදබදය වැඩිනම් දිනකටත් වඩා කාලයක් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වූ අවස්ථා තිබුණි .එහෙත් නව පරීක්ෂණ ක්‍රමය අනුව විනාඩි 20 කින් ප්‍රතිඵල ලැබෙයි.පුද්ගලික රෝහලක් ඒ සඳහා අය කරන්නේ රුපියල් 2000 ක පමණ මුදලක් බවද වාර්තා වෙයි .

Leave a reply: