රුවන්පුර අධිවේගයෙන් කරන්නට ගිය මහා ගසාකෑමක් ජනපති නවත්වයි.

The 126km long Southern Expressway which is Sri Lanka's first E class highway expects to cut down the typical 5hr travel time between Colombo to Matara by 50%.

තවත් මාස කිහිපයකින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත රුවන්පුර (රත්නපුර ) අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා චීනයෙන් ඉහළ පොලියකට ණය මුදලක් ලබා ගෙන සිදු කරන්නට ගිය මහා ගසාකෑමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් තහනම් කළේය .

අධිවේගී මාර්ගයේ මූලික කටයුතු සඳහා විදේශීය බැංකු වලින් නොව දේශීය බැංකු වලින් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගත යුතු යැයි ද ජනාධිපතිවරයා දුන් නියෝගයේ සඳහන්ය.මෙයට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ 6% කට ආසන්න ඉහළ පොලියකට වානිජ ණය මුදලක් චීනයෙන් ලබා ගෙන මෙම කටයුත්ත කිරීමටයි.එම ණයෙන් විශාල කොමිස් මුදලක් මෙය මෙහෙය වූ කොළඹ සිටින කුප්‍රකට ඩීල් කරුවෙකුට ලැබීමට නියමිත බවට රජයට තොරතුරු වාර්තා විය .ඒ සමඟ වහා ක්‍රියාත්මක වූ ජනාධිපතිවරයා මේ සඳහා කැබිනට්ටුවට ද ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ප්‍රතික්ෂේප කළේය .මෙම ඩීල්කරුවා දේශපාලඥයන් කිහිප දෙනෙකුගේද සහාය ඇතුව මෙම දැවැන්ත ජාවාරම සිදුකරන්නට නියමිතව තිබුණි .එම ගනුදෙනුව සිදු කළේ නම් ඉන් රටට සිදුවන අලාභය රුපියල් බිලියන ගණනකි.මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුලු වටිනාකම රුපියල් බිලියන 130 ක් පමණ වන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි .

Leave a reply: