වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1000 වැටුප් දීමට එරෙහි වන සමාගම් අටක්

වතු කම්කරු ජනතාවගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1000/= ක් බවට පත් කිරීමට මෙරට ප්‍රධාන වතු සමාගම් 23 න් 15 ක් කැමැත්ත පල කර තිබියදී සජිත් හිතවාදී සමාගම් 8ක් එම වැටුප් ගෙවීමට නොහැකි බව රජයට දන්වා තිබේ .

දැනට ඔවුන්ට දිනකට ගෙවන රුපියල් 875/=මුදලට තවත් රුපියල් 125/=එක්කර මෙම වැටුප ගෙවන ලෙස දන්වා රජය ඔවුන්ට විශාල බදු සහන ප්‍රමාණයක්ද පිරිනැමීය.එහෙත් පටු දේශපාලනයට නතුව මෙම සමාගම් අහිංසක වතු කම්කරුවන් ගේ වැටුප් ගෙවීම අඩාල කරමින් සිටී.

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ තේ සඳහා ඉහළ මිලක් ලෝක වෙළෙඳ පොළෙන් ලැබේ.එම නිසා ඵලදායිතාව ද සැලකිල්ලට ගෙන රුපියල් 1000/=වැටුප ගෙවීමට සමාගම් 15 කට හැකිවීමත් ,සමාගම් 8ක් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් හුදෙක්ම පටු දේශපාලනය අනුව සිදුවූවක් බව වාර්තාගත ය.එම නිසා රජය මගින් දිගුකාලීන බදු පදනම යටතේ අදාළ සමාගම්වලට පවරා තිබෙන හෙක්ටයාර දස දහස් ගණනක වතු නැවත රජය ට පවරා ගන්නයැයි වතුකර වෘත්තිය සංගම් රජයට යෝජනා කර ඇත .මෙම වතු සමාගම් පුද්ගලික අංශයට පැවරීමේදී කොන්දේසි ද වැටුප් වැඩිකිරීමට එරෙහි වූ සමාගම් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇතැයි වතු වෘත්තිය සංගම් පෙන්වා දෙයි.

Leave a reply: