වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය වෙනුවට බටහිර ජැටිය

අර්බුදකාරී ගනුදෙනුවක් බවට පත්ව ඇති කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටියේ කොටස් වලින් 49% ක් සඳහා ඉන්දීය ආයෝජන ලබා නොගෙන අලුතින් සංවර්ධනය කළ යුතු වරාය බටහිර ජැටිය ඔවුන්ට පවරන්නයැයි වෘත්තිය සමිති රජයට යෝජනා කර ඇත .

කොළඹ වරායේ ඉහළම ආදායම් ලබන නැගෙනහිර ජැටිය වරාය අධිකාරිය සතුවම තබා ගෙන හොඳ ආයෝජන අවස්ථාවක් ඇති බටහිර ජැටිය සඳහා ඉන්දීය ආයෝජන ලබා ගැනීම ගැන ඔවුන්ගේ විරෝධයක් නැති බව වාර්තා වෙයි .

යහපාලන රජය සමයේ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාව ට සහ ජපානය ට ඒකාබද්ධ ආයෝජනයක් සඳහා පැවරීමට ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබුණි .පසුව ඉන් ජපානය ඉවත් වූ අතර දැන් ඉන්දියාවේ අපේක්ෂාව එරට අදාති සමාගම සහ මෙරට ජෝන් කීල්ස් සමාගම එක්ව මුදල් ආයෝජනයයි.එහෙත් වරාය වෘත්තිය සංගම් ,ජාතික සංවිධාන හා රජයේම මැති ඇමැතිවරුන් රාශියක් මෙම යෝජනාව ට විරෝධය පල කර තිබේ .මේ රජය බලයට පත් කිරීම සඳහා වෙහෙස වූ මහා සංඝරත්නය ද ඊට විරුද්ධ බව ප්‍රකාශිතය .එම නිසා වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය පැවරීම ගැන රජයට තීන්දුවක් ගත නොහැකි වී ඇත .

Leave a reply: