වරාය නැගෙනහිර ජැටියේ විරෝධය උත්සන්න වෙයි.

වරාය නැගෙනහිර ජැටිය සඳහා ඉන්දීය ආයෝජන ලබා ගැනීමට එරෙහි සටන උග්‍ර තත්ත්වයට පත්ව තිබේ .මේ දක්වා ඒ ගැන නැගෙනහිර ජැටිය සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් කරන ලද සාකච්ඡා අසාර්ථක වීමත් සමඟ ඇතැම් වෘත්තිය සමිති ලොක්කන් ඒ ගැන ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්නට ද පටන් ගෙන ඇත .

ආණ්ඩුව හා ඉන්දියාව එකඟ වූ පරිදි ජැටියෙන් 51% ක කොටස් ශ්‍රී ලංකාව ට තබාගෙන ඉතිරි 49% සඳහා ඉන්දියාව සමඟ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට සැලසුමක් සකස් කර තිබුණි .ඒ ගැන මූලික එකඟතා ඇති කර ගනු ලැබුවේ පැවති යහපාලන රජයයි.

චීනය ට පසුගිය රජය හම්බන්තොට වරාය පවරා දීමේදී විරෝධය නොදැක් වූ රජයට හිතවත් ආගමික නායකයන් ද මෙම වරාය විරෝධයට එක්ව සිටිති .වරාය සංවර්ධනය සඳහා තවදුරටත් විදේශ ණය ලබා නොගෙන ආයෝජනයක් මගින් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට රජය තීන්දු කළේ පවත්නා දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය නිසාය .කෙසේ වෙතත් මෙයට එල්ල වන දැඩි විරෝධය හමුවේ නැගෙනහිර ජැටිය සඳහා ඉන්දීය ආයෝජන සපයා ගැනීම අසීරු තත්ත්වයට පත්ව තිබේ .ඒ නිසා ඉන්දියාව සමඟ ද සාකච්ඡා කොට මෙකී එකඟතාව ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි .

Leave a reply: