ව්‍යවස්ථාවේ අවුල් ලිහන්න පක්ෂ නායකයෝ පත් කෙරෙති

යෝජිත 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ගැටලු නිරාකරණය කර අවශ්‍ය විකල්ප යෝජනා සැකසුමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන්ගේ කමිටුවක් පත් කෙරුණි .එම කමිටුව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ වගන්තියෙන් වගන්තිය පරීක්ෂා කොට සංශෝධනය කළ යුතු තැන් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා ට හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ට සතියක් තුළ නිර්දේශ ලබා දිය යුතුය .

මෙම ව්‍යවස්ථා පිරික්සුම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් ය.ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්‍රි ,නිමල් සිරිපාල ,උදය ගම්මන්පිල ,සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත ,ඩිලාන් පෙරේරා ,එන්.වියලේන්ද්‍රන් යන මැති ඇමැතිවරු එහි සාමාජිකයෝ වෙති.

දැනට ආණ්ඩුවෙන් මෙන්ම විපක්ෂයෙන් ද විරෝධය එල්ල වී තිබෙන වගන්ති ගැන සලකා බලා ඔවුන් විසින් ඊට විකල්ප යෝජනා කළ යුතු යැයි දන්වා තිබේ .

කෙසේ වෙතත් ලබන නොවැම්බර් මාසයේ අය වැයට පෙර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම රජයේ සැලසුමයි.

Leave a reply: