ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීමට ආණ්ඩුව ට මන්ත්‍රීන් 157 කගේ සහය

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීම සඳහා රජයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් 157 දෙනෙකුගේ සහාය හිමි වන බව පොහොට්ටුවේ ආරංචි මාර්ග කියයි .

දැනට තිබෙන මැතිසභා සංයුතිය අනුව කතානායකවරයා හැර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් 149 ක් රජය සමඟ සිටී.ඒ අයට අමතරව සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ කලකිරුන සුලු පක්ෂ මන්ත්‍රීන් 5 ක් හා සජිත් පිලේ තවත් මන්ත්‍රීන් 2 ක් ද සමඟ රජයේ මන්ත්‍රීන් ගණන 157 ක් බවට පත් වීමට නියමිතය .මේ සඳහා වන මූලික සාකච්ඡා දැනටමත් හමාර කර තිබේ .

මේ අය රජයට සහාය දෙන්නේ විශේෂ වරප්‍රසාද හෝ තනතුරු නොමැතිව ය. ඔවුන්ගේ එකම ඉල්ලීම තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවල සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්නැයි කළ ඉල්ලීම පමණි .

Leave a reply: