ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කමිටු වාර්තාව කැබිනට්ටුවෙන් හැලෙයි

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා කැබිනට්ටුවට වාර්තා කිරීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාව අවසන් මොහොතේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ට ඉදිරිපත් කිරීම අත් හිටුවා තිබේ .එහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 20 වැනි සංශෝධනයේ වගකීම ඊට අදාළ ඇමැතිවරුන් බාර නොගන්නේනම් තමන් එහි පූර්ණ වගකීම බාරගන්නා බවය .

මෙම කමිටු වාර්තාව කැබිනට්ටුවට ඉදිරිපත් කිරීම අනවශ්‍ය බවත් එයින් පසු කෙරෙන සංශෝධන මැති සබයේ කාරක සභා අවස්ථාවේ දී ඊට ඇතුළත් කරන ලෙසටත් ජනාධිපතිවරයා දන්වා තිබේ .එසේම බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගෙන තිබෙන ද්විත්ව පුරවැසිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ගැන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා රජයට කරුණු දැක්වූ බවත් කියා තිබේ .ඔහුට මැති සබයට පැමිණීමට මෙම සංශෝධනය සැකසූ බවට සමහරු චෝදනා නගන නිසා ද්විත්ව පුරවැසියන් ට පාර්ලිමේන්තු ජන්දය තරග කිරීමේ අවස්ථාව හිමි කෙරෙන වගන්තිය උපයෝගී කරගෙන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මැති සබයට පත් වීමට අපේක්ෂා නොකරන බැවින් එය පැවති ලෙසම සඳහන් කරන ලෙසද දන්වා තිබේ .

Leave a reply: