ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

වැඩ කරන ජනතාවට ජනපති ගෝඨාභයගෙන් තවත් සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය පුද්ගලික දෙඅංශයේ සේවය කරන හැත්තෑපන් ලක්ෂයක් පමණ වන සේවක ප්‍රජාව ට සෙත සැලසෙන පරිදි සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කළේය .

මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ නීතිය අනුව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සේවකයාගේ වැටුපට සාපේක්ෂව හාම්පුතා විසින් 12%ක් ගෙවිය යුතුව තිබුණි. ඉතිරි 8% සේවකයාගේ වැටුපෙන් කපා ගැනිණි .රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන නව නීතිය අනුව හාම්පුතා විසින් සේවකයාට ගෙවිය යුතු ප්‍රතිශතය 12% සිට 15% දක්වා ඉහළ නංවා ඇත. එහෙත් සේවකයා ගෙවිය යුතු ප්‍රතිශතය 8%සීමාවේ ම රදවා තිබේ .

මෙයට පෙර එක් සේවකයෙකුට ඔහුගේ වැටුපට සාපේක්ෂව හාම්පුතා සහ සේවකයා යන දෙපක්ෂයේම දායකත්වයෙන් 20%ක ප්‍රතිලාභයක් හිමි විය. එහෙත් නව තීරණය අනුව එය 23% දක්වා ඉහළ නැංවීම වැඩ කරන පංතිය ලද විශාල ජයග්‍රහණයකි.

Leave a reply: