ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

විග්නේෂ්වරන් තානාපතිවරුන් ට මහ ජන්දය ගැන ගතු කියයි

උතුරේ හිටපු මහ ඇමැතිවරයෙකු වන සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතා මේ සතියේ යාපනයට පැමිණි ස්විට්සර්ලන්ත තානාපතිවරයා ට රජයට එරෙහිව ගතු කියා තිබේ .ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඉදිරි මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය දූෂිත එකක් විය හැකි බවය .

ඊට හේතු ලෙස හිටපු මහ ඇමැතිවරයා කියා ඇත්තේ ජන්දය ප්‍රකාශ කරන දිනයේම ජන්ද ගණන් නොකර ඊට පසුදා ජන්දය ගණන් කිරීමයි.රාත්‍රියේ ජන්ද පෙට්ටි සම්බන්ධ දූෂණයක් සිදුවිය හැකි බව ට හිටපු මහ ඇමැතිවරයා ස්විස් තානාපතිට පැමිණිලි කර ඇත .

රාජපක්ෂ රජය 2/3 ක පාර්ලිමේන්තු බලයක් ඉල්ලා සිටින බවත් එය ලබා ගැනීමට ඕනෑම දෙයක් කරන්නට ඉඩ ඇති බවත් පවසා ඇති විග්නේෂ්වරන් මහතා තානාපති අංශ සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මැදිහත්ව මැතිවරණයේ සුපිරිසුදු බව ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත යුතු යැයි ද කියා තිබේ .එහෙත් මේ ගැන සෘජු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැති ස්විස් තානාපතිවරයා ඒ ගැන තමන් නිරීක්ෂණය කරන බව පමණක් කියා ඇත .එහෙත් හිටපු මහ ඇමැතිවරයා දිගින් දිගටම කියා ඇත්තේ ඊට වඩා දැඩි පියවරක් ගත යුතු බව ය.

Leave a reply: