ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පක්ෂග්‍රාහී බව අල්ලස් දූෂණ කොමිසමෙන් ද තහවුරුවෙයි. ජනපතිට නඩු දමන්නට ගිය මංගලට සහ චම්පිකට ඇමරිකානු තානාපති ගෙන් හොඳ පිළිතුරක්.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහයෝගය ගෝඨාභයට

පසුගිය සති කිහිපය පුරා තීරණයක් ගැනීම ප්‍රමාද කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පල කිරීමට බදාදා උදෑසන තීන්දු කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක ජනාධිපති සිරිසේන මහතා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සෙසු  නායකයන් වන නිමල් සිරිපාල, මහින්ද අමරවීර, දයාසිරි ජයසේකර සමග දීර්ඝව පැවති සාකච්ඡා වට කීපයකින් පසු දෙපක්ෂය සන්ධානගතවීමට තීන්දු කළේය. ඒ අනුව බදාදා උදෑසන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ප්‍රවෘත්ති  සාකච්ඡාවක්  කැදවූ පක්ෂ ප්‍රබලයන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය දීමට තීන්දු කළ බව ප්‍රකාශ කළෝය. එම පක්ෂයේ නායකයන් කීප දෙනෙක් අනුරාධපුරයේ පැවැත්වුණු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයේ මංගල රැලියටද සහභාගි වූහ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති සිරිසේන මහතා නිර්පාක්ෂිකව සිටීමටත් ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයේ වැඩ ආවරණය කිරීමට මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පත් කිරීමටත් ඒ සමග තීන්දු කෙරිණි.

Leave a reply: