ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයට නව සභාපතිවරයෙක්

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජස්වර් උමාර් මහතා තේරී පත්ව තිබේ.

ඒ ඡන්ද 96ක් ලබා ගනිමින් ය. වෛද්‍ය මනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා ඡන්ද 90ක් ලබාගෙන ඇත.

(Courtesy of adaderana.lk)

Leave a reply: