සංශෝධන වලට ඉඩ දෙමින් 20 හෙට මැතිසබයට.

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීම සඳහා ගෙන එන 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව හෙට (22) මැති සබයට ඉදිරිපත් කෙරේ.

මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමෙන් පසුව ඒ සඳහා ඡන්ද විමසීම වගන්තියෙන් වගන්තිය ගෙන වෙනම සිදු කිරීමට දැනටමත් රජය තීන්දු කර ඇත.එසේම කාරක සභා අවස්ථාවේදී ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අවශ්‍ය කරන අලුත් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ද අවකාශ සලසා දී ඇත .

පසුගියදා අගමැතිවරයා විසින් පත්කරන ලද කැබිනට් අනු කමිටුව විසින් අනුමතකර ඇති විකල්ප යෝජනා කිහිපයක් කාරක සභා අවස්ථාවේදී 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එක් කිරීමට නියමිත බව නිල නොවන ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාව 30 කට සීමා කිරීම ජාතික විගණන කොමිසම ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළු යෝජනා ගණනාවක් මෙලෙස කාරක සභා අවස්ථාවේදී 20 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එක් කෙරෙනු ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.නොවැම්බර් මස 4 වැනිදාට පෙර විසි වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම රජයේ සැලසුමයි.

ජිනීවා කොමිසම ජී.එස්.පියට වැඩක් දෙන්න යයි.

Leave a reply: