සජිත් ගේ මුදල් අවභාවිතය ගැන ලිපි ගොනු 18000 ක් පරීක්ෂාවට

සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයා ලෙස යහපාලන ආණ්ඩුවේ කටයුතු කළ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගේ පාලන කාලයේ රුපියල් කෝටි 360 කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරීමට අදාල ලිපි ගොනු 18000 ක් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කරන කොමිසම වෙත ලැබී ඇත.

එම අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ කිසිදු අනුමැතියකින් තොරව හිතුවක්කාර ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් මුදල් අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව ඇමතිවරයා වග කිව යුතු බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ගාමිණී අධිකාරි මහතා විසින් මෙම විමර්ශන කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දී තිබේ .ඒ අතර රජයේ විගණකාධිපතිවරයා විශේෂ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් සදහන් කර තිබුණේ සජිත් ගේ පාලන කාලයේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයේ නැරඹුම් ස්ථාන වලට පැමිණි දේශීය හා විදේශීය පුද්ගලයන්ගෙන් නීතියට පටහැනි ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 1147ක් අය කර ගෙන ඇති බවයි.

මෙබඳු මූල්‍ය අපචාර රැසකට වග කිව යුතු හිටපු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නව දේශපාලන සන්ධානයක් නිර්මාණයකර මෙරටට අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් හදුන්වාදෙන බව කීම හාස්‍යට කරුණක් බව මේ පිළිබඳව කරුණු දක්වන සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවකයෝ පවසති .සජිත් ගේ මුදල් අවභාවිතය නිසා රුපියල් කෝටි 1600ක් පමණ එක් රැස් කර තිබූ සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවක වැටුප් ගෙවා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ .

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page