ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

සජිත් ගේ වේදිකාවේදී ගර්හිත  මර්වින් සහ සජින් පොරවල් වෙයි .

ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස ගේ ඡන්ද වේදිකාවේ අලුත්ම කථිකයන් වී ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් පලවා හරින ලද චරිත දෙකක් වන මර්වින් සිල්වා සහ සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන ය.කථිකයන් හිඟ කමින් පෙළෙන සජිත්ගේ වේදිකාවේ සජින් ද වාස් සහ මර්වින් ලා කරන්නේ රාජපක්ෂ වරුන්ට මඩ ගැසීමයි .

ගිය සිකුරාදා දික්වැල්ලේදී සහ සෙනසුරාදා වැලිගම දීත් මර්වින් සිල්වා අමු කුනුහරුප කතා දෙකක් පවත්වද්දී සජිත්ලාමංගල ලා අත් පොළසන් දුන්හ .ඔවුන් වැටී ඇති තැන එයින් ම ජනතාවට පෙනුනි.මහින්ද ජනාධිපති කාලයේ මහ දවල් සොරකම් කළ තානාපතිවරුන් ගේ කනට ගසා ආණ්ඩුව හතරගාතෙන් වැට්ටූ සජින් ද වාස් මෙන් ම මිනිසුන් ගස් බැඳීම රූපවාහිනියට කඩා වැදී ගුටි කෑම  ආදියෙන් වාර්තාතබාරාජපක්ෂ රජයෙන් එළවා දමන ලද මර්වින් සිල්වා වැනි යන එන මං නැති දේශපාලන හිඟන්නෙකුගේ සහය ලබාගත් සජිත් ප්‍රේමදාස තෙමේ අනුන්ට බණ කියමින් තමන් දෙකේ කොළයට වැටී ඇති බව මර්වින් සහ සජින් ද වාස් ඔහු ගේ වේදිකාවට පිළිගැනීමෙන් තහවුරු වන බව දේශපාලන විචාරකයෝ පවසති .

Leave a reply: