සජිත් ගේ සන්ධානයෙන් එ.ජා.ප.ය වැඩි කෝටාව ඉල්ලයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවන ලද සමගි ජාතික බලවේගය සන්ධානය මැතිවරණයට තරග කිරීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩි කෝටාවක් ලැබිය යුතු යැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ශ්වය සජිත් පිලට දැනුම් දී තිබේ .

මෙම සන්ධානයේ ප්‍රධාන හවුල්කාර පක්ෂය වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.එම නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධුර අපේක්ෂකයන්ගෙන් 50% වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබිය යුතු බවත් එම අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීම නම් කිරීම හා ඔවුන්ගේ විනය පාලන කටයුතු සිදු කරන්නේ එ.ජා.ප මහ ලේකම්වරයා බවත් රනිල් පාර්ශ්වය වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත .

මෙම එකගතා අවබෝධතා ගිවිසුමක් මගින් තහවුරු කර ගත යුතු බවද එ.ජා .ප නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස කණ්ඩායමට දැනුම්දී තිබේ. .සන්ධානයට හවුල් වන සුලු පක්ෂ සමඟ වෙනමත් ,එ.ජා .ප ය සමඟ වෙනමත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතු බව එ.ජා .ප නායකයාගේ අදහස බව පැවසේ.

Leave a reply: