සජිත් ප්‍රේමදාස නැවතත් විහිලු සහගත පොරොන්දු වපුරයි

මහ මැතිවරණයේ නියත පරාජය හමුවේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මැතිවරණ වේදිකාවේ කිසිදා ඉටු කළ නොහැකි විහිලු සහගත පොරොන්දු වපුරන්නට පටන් ගෙන ඇත .මේ රටේ දුගී දුප්පත් ජනතාව රැවටීම පිණිස ඔහු මෙම සතියේ ප්‍රකාශ කළ පොරොන්දු ගණනාවකි.

මුල සිටම ඔහු කීවේ සෑම දිළිඳු පවුලකටම රුපියල් 20000 ක මූල්‍ය ආධාරයක් ලබා දීම,අවුල් සහිත මාසවල ලයිට් බිල් අහෝසි කිරීම,පාසල් ළමුන්ට දිවා ආහාර ,නිල ඇඳුම් ,සපත්තු මේස් නොමිලේ ලබා දීම,වැඩිහිටියන් ට විශේෂ රාජ්‍ය ආධාරයක් සැපයීම සහ සෑම පවුලකට ම නිවසක් ලබා දීම මෙම විහිලු සහගත පොරොන්දු අතර ප්‍රධානය.

මෙවැනි ඉටු කළ නොහැකි විහිලු කතා නොකියන ලෙස සජිත් ගේ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් අවවාද කර ඇතත් ඔහු ඒ කිසිවක් පිළිගෙන නැත .

මෙම කටයුතු සඳහා මහ බැංකුව ලවා මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීමෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයා ගන්නා බව සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රසිද්ධියේ කියා සිටී.තවදුරටත් ඔහු පවසා තිබුණේ තමන් මහින්ද රාජපක්ෂට වඩා හොඳ නායකයෙකු සහ මුදල් ඇමැතිවරයකු බවයි.

Leave a reply: