සත්ත්ව සුබසාධනය සඳහා නව පනතක්

සත්ත්ව සුබසාධනය සඳහා නව පනතක් සකස් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දෙයි.

අග්‍රාමත්‍යවරයා මෙම තීරණය ගනු ලැබූවේ සත්ත්ව හිංසනය වැළැක්වීම සහ සත්ත්ව සුබසාධනය සම්බන්ධයෙන් සත්ත්ව සුබසාධන සංගම් සමඟ 2020.03.06 අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවේදීය.

එසේම මෙම සාකච්ඡාවේදි සත්ත්ව හිංසනය වැළැක්වීම සහ සත්ත්ව සුබසාධනය සඳහා දැනට පවතින නීතිමය තත්ත්වයන් සහ පනත් පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරුණු අතර සත්ත්ව අවිහිංසාව වෙනුවෙන් පවතින නීති රීති සංශෝධනය කරමින් උපදේශන මණ්ඩලයක් පත්කිරීම කෙරෙහිද මෙහිදී අවධාණය යොමු කෙරිණි.

සත්ත්ව හිංසනය වැළෑක්වීම සඳහා නීති රීති තිබුණද එම නීති ක්‍රියාත්මක නොවන බව සත්ත්වවේදි සංගම් විසින් මෙහිදී පෙන්වා දුන් අතර සත්ත්ව හිංසනය වැලැක්වීම සඳහා මෙන්ම සත්ත්ව සුබසාධනය වෙනුවෙන් විශාල අවධානයක් යොමු කරන ලෙසද මෙම සංගම් සාකච්ඡාවේදි පෙන්වා දුන්නේය.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා, මහවැලි, කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් හා පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්, වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.

Leave a reply: