සිංහල මුස්ලිම් ආරවුලකට මඟ පාදන පිරිසක්.

වසර සිය ගණනක් ඉතා සුහදව මෙරට වාසය කළ සිංහල හා මුස්ලිම් ජනවර්ග අතර ආරවුලකට මඟ පෑදීම සඳහා මුස්ලිම් අන්තවාදීන් පිරිසක් විසින් සියුම් වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර තිබේ .

කොරෝනාවෙන් මරණයට පත් වන අයගේ සිරුරු ආදාහනය කිරීමට විරෝධයක් මැවීම මෙහි පළමු පියවරයි.කොරෝනාව සඳහා කරන පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ මඟ හැරීම ,එයින් මිය යන මුස්ලිම්වරුන් ගේ සිරුරු භාර නොගැනීම ,ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා අටුලුගම වැනි මුස්ලිම් ගම්මානවලට ගිය ආරක්ෂක අංශ සමඟ ගැටුම් ඇති කර ගැනීම ,පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ට කොරෝනා රෝගීන් ලවා ඇඟට කෙල ගැස්සවීම වැනි ප්‍රකෝපකාරී ක්‍රියා සිදු කර බහුතර සිංහල සමාජය කුලප්පු කරවීම මෙම අන්තවාදීන් ගේ අරමුණයි.

එම නිසා සිංහල බෞද්ධ නායකයන් හා මැදහත් මුස්ලිම් නායකයන් එක්ව මෙම අර්බුදය වහා විසඳා ගත යුතු ය.කොරෝනාව නිසා සිදුවන මුස්ලිම් මරණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ද නඩු තීන්දුවක් දී තිබියදී ඔවුන් මෙලෙස හැසිරීම සාධාරණ නොවන බව බහුතර ජනතා මතයයි .

Leave a reply: