හාල් මුදලාලිලා මට්ටු කරන්න වී මිලට ගැනීමට හමුදාවත් යොදවයි

දිවයිනේ හැත්තෑ ලක්ෂයක් වන ගොවි ජනතාවගේ වී අස්වනු මිලට ගැනීම සදහා යුද හමුදාව යෙදවීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කළේය .ඊට හේතු වූයේ පසුගිය කාලයේ රජය විසින් නියම කරන ලද සහතික මිලට හෝ වී මිලට ගැනීමට පොළොන්නරුවේ සහල් වෙළෙදුන් ඉඩ නොදීමයි .

පොළොන්නරුවේ ප්‍රධාන පෙලේ සහල් වෙළෙදුන් හතර දෙනෙකු දැනට වී කිලෝව රුපියල් 28/= 30/= බැගින් මිලට ගෙන සහල් කිලෝව රුපියල් 100 කටත් වඩා අධික මිලට අලෙවි කරති .මෙම ජාවාරමෙන් ඔවුහු සහල් කිලෝවකින් ලබන ලාභය රුපියල් 50 ඉක්මවයි .මෙයින් ගොවි ජනතාවට නියම මිලට වී අලෙවි කර ගැනීමට ඉඩ නොලැබෙන අතර පාරිභෝගික ජනතාව ට වැඩි මිලට සහල් ගැනීමට සිදුව තිබේ .

Leave a reply: