හිටපු හමුදාපති මහේෂ් ගෙන් නව ප්‍රතිපත්ති මාලාවක්

ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරය නියෝජනය කරමින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් යටතේ වර්ගීකරණය කොට ඉදිරිපත් කරන බව සදහන් කරයි.

එක රටක් එක දැයක් තේමාවෙන් සැකසෙන මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මගින් ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික ආර්ථිකය සමගාමීව ක්‍රියාත්මක විය යුතු ක්ෂෙත්‍ර දෙකක් බව අවධාරණය කෙරේ. අපනයන ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය, ළමා හා ආර්ථික අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම, යහපත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කිරීම, මැතිසබයේ සියලු ජනවර්ග වලට සාධාරණය ඉටුවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම එම මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ  මූලිකාංග වේ.

ඉදිරි සතියේ මෙම මැතිවරණ ප්‍රකාශනය එළිදැක්වීමත් සමග තමන් නිර්පාක්ෂික ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙස ජනාධිපතිවරණයේදී ක්‍රියා කරන බව මහේෂ් සේනානායක මහතා පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page