හූ කියන්නන්ට පොහොට්ටුවෙන් දැඩි පිළිතුරක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට (පොහොට්ටුවට) සහාය දීම සදහා පැමිණි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරුන් සහභාගි වන ජනරැලිවලදී ඔවුන්ට හූ කියා නිග්‍රහ කිරීමේ කාර්‍ය් සංවිධානය කිරීම සිදු කරන්නේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිවරිය නායකත්වය දෙන ශ්‍රී.ල.නි.ප සුරැකීමේ සංවිධානය නම් වූ කණ්ඩායමක් විසින් බවට තොරතුරු හෙළිදරව් වී තිබේ.

ශ්‍රී.ල.නි.ප යේ පොහොට්ටුවට සහාය දුන් මැති ඇමැති පිරිසට මෙලෙස නිග්‍රහ කිරීම සදහා යොදවා සිටින සංවිධායකයන් කවුද යන්න ගැන පසුගිය දා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී පක්ෂ නායකයන් ගණනාවක් විසින් හෙළිදරව් කරනු ලැබීය. මින් ඉදිරියට පොහොට්ටු රැස්වීම් වල එලෙස ශ්‍රී.ල.නි.ප මැති ඇමැතිවරුන්ට නිග්‍රහ කිරීම වැළැක්වීම සදහා විධිමත් සංවිධානාත්මක සැලසුමක් අනුව ක්‍රියා කළ යුතු බව පක්ෂ නායකයන් අවධාරණය කළහ. යම් හෙයකින් ඉදිරියේ එසේ සිදුවන්නට ගියහොත් එලෙස නිග්‍රහ කරන්නන් පොලීසියට අල්ලා දීමටත් එසේම එම ස්ථානයෙන් පලවා හැරීමටත් අවශ්‍ය දැඩි පියවර ගැනීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීන්දු විය.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page