20 ගැන අඬන අය ජනපති අගමැති හමුවට

පසුගිය දා කැබිනට් මණ්ඩලය ට ඉදිරිපත් කළ 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන විකල්ප මත ඉදිරිපත් කර තිබෙන ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතින් සමඟ ජනපති අගමැති විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි .

රජයේ සිටින ගෙවිඳු කුමාරණතුංග ,විමල් වීරවංශ ,වාසුදේව නානායක්කාර ඇතුළු මැති ඇමැතින් පස් දෙනෙක් මෙලෙස විකල්ප අදහස් යෝජනා කර තිබේ .ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ද මේ ගැන තම මතය වෙනම ඉදිරිපත් කරන බව කියා ඇත .විශේෂයෙන් ම ඔවුන් බහුතරයක් ප්‍රශ්න මතු කර තිබෙන්නේ ද්විත්ව පුරවැසියන් ට මැතිවරණ තරග කිරීමට හා රජය තනතුරු දැරීමට ඉඩදීම සම්බන්ධවයි.

පසුගිය යහපාලන රජය කාලයේ 19 වැනි සංශෝධනය නිසා රටට අත් පත් වූ අයහපත් ප්‍රතිඵල ගැන මෙම සාකච්ඡාවේදී විග්‍රහ කරනු ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ .මේ සාකච්ඡාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජිතයන්ට ද ආරාධනා කරනු ඇති බව වාර්තා වෙයි .ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ජයග්‍රහණය කරවීමට අවශ්‍ය ජන්ද ප්‍රමාණයට ත් වඩා මැති ඇමැති සහයක් දැනට රජයට පල වී තිබෙන නමුත් රජයේ විකල්ප අදහස් දරන්නන්ට සවන් දිය යුතු යැයි ජනාධිපතිතුමා තීරණය කර ඇති බැවින් මෙම සාකච්ඡාව සංවිධානය කෙරේ.

Leave a reply: