20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කමිටුවේ නව යෝජනා 15 වැනිදා ට පෙර

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ම මැති ඇමැතින්ගෙන් ඉදිරිපත්ව තිබෙන විකල්ප යෝජනා සලකා බලා අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අගමැතිවරයා පත් කළ කමිටුව හෙට දින (සඳුදා ) රැස්වීමට නියමිතය .

මෙම සංශෝධනයේ අඩංගු ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉවත් කිරීම ,කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ගේ සීමාව ඉවත් කිරීම ,විගණන හා ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභා ඉවත් කිරීම යන කාරණා ගැන මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයා ට පැවරෙන බලතල සම්බන්ධයෙන් ද කමිටුව සලකා බලනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි .

මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වන මෙම කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ නිමල් සිරිපාල ,විමල් වීරවංශ ,උදය ගම්මන්පිල ,අලි සබ්‍රි ,සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත ,එන්.වියලේන්ද්‍රන් ,ඩිලාන් පෙරේරා සහ ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත යන මන්ත්‍රීවරුන් ය.ලබන 15වැනිදාට පෙර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ දුර්වලතා ඉවත් කිරීමට යෝජනා කරන නව සංශෝධන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්‍යාලය ට ලබා දෙන ලෙස මේ වන විටත් කමිටුවට දන්වා ඇත .

Leave a reply: