20 විවාදයට දින 2ක්

ලබන සතිය වන විට 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ට අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කරන රජය 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මෙම මස 20 සහ 21 දෙදින විවාද කොට සම්මත කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව වාර්තා වෙයි .දැනටමත් එහි පළමුවන වර කියවීම අවසන් කර ඇත .

20 වැනි සංශෝධන විවාදය සඳහා දින 4 ක කාලයක් අවශ්‍ය බව විපක්ෂය කියා ඇතත් ඒ සඳහා දෙදිනක විවාදයක් ලබා දී තුන් වැනි දිනයේ ජන්දය විමසීමට රජය තීන්දු කර තිබේ .දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ එම්.ඒ සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා එම තීරණය පිළිනොගෙන පක්ෂ නායක හමුවේදී දිගින් දිගටම කියා ඇත්තේ 20 වැනි සංශෝධනය සඳහා දින 4ක විවාදයක් අවශ්‍ය බවය .

එහෙත් සභා නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ යහපාලන රජය 19 වැනි සංශෝධනය සඳහා ලබා දුන්නේ දින දෙකක කාලයක් නිසා 20 වැනි සංශෝධනයටද දින 2 ක කාලයක් ලැබෙන බවයි.

Leave a reply: